Legislație

LEGE nr. 217 din 14 noiembrie 2019
privind întreţinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România

Data intrării în vigoare:

01 Ianuarie 2020

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ART. 1
Animalele de serviciu sau destinate serviciului care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România au dreptul la hrană şi îngrijire, conform prevederilor legale în vigoare, şi după scoaterea din funcţiune sau declasare.
ART. 2
(1) Animalele de serviciu sau destinate serviciului sunt animalele specializate pe categorii de serviciu, cele reprezentând tineretul în creştere şi cele de reproducţie, care aparţin instituţiilor şi autorităţilor publice din România.
(2) Scoaterea din funcţiune şi declasarea animalelor prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin reglementări ale instituţiilor şi autorităţilor publice deţinătoare.
ART. 3
După scoaterea din funcţiune sau declasarea animalelor de serviciu sau destinate serviciului, acestora li se vor asigura:
a) dreptul la îngrijire pe viaţă, prin asigurarea accesului la servicii medicale regulate, respectiv hrănire, adăpostire şi posibilitatea de mişcare;
b) spaţii de cazare disponibile la unitatea deţinătoare, menţinerea la unitatea deţinătoare pe toată perioada vieţii, cu drepturile aferente, şi folosirea acestora pentru activităţile pe care le mai pot desfăşura, nefiind luate în calcul la necesarul de efective;
c) adăpost în alte locaţii aparţinând aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice, până la cedarea lor cu titlu gratuit;
d) condiţiile necesare pentru a putea fi cedate cu titlu gratuit către instructorii şi conductorii lor sau către alte persoane interesate.
ART. 4
(1) Cedarea cu titlu gratuit a animalelor de serviciu sau destinate serviciului din momentul scoaterii din funcţiune sau al declasării se va efectua cu prioritate către instructorii sau conductorii acestor animale.
(2) Pentru facilitarea procesului de oferire cu titlu gratuit a animalelor de serviciu sau destinate serviciului din momentul scoaterii din funcţiune sau al declasării, instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) vor pune la dispoziţie, pe site-ul propriu, informaţiile privind animalele ce vor fi cedate cu titlu gratuit.
(3) Instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) vor evalua fiecare adopţie în parte, în funcţie de interesul şi de nevoile fiecărui animal.
(4) Cedarea cu titlu gratuit a animalelor de serviciu sau destinate serviciului din momentul scoaterii din funcţiune sau al declasării se va face pe baza unui proces-verbal de predare-primire între unitatea deţinătoare şi adoptator şi a unei declaraţii pe propria răspundere prin care adoptatorul precizează că deţine mijloace financiare pentru a oferi condiţiile impuse de legislaţia privind protecţia animalelor.
(5) În situaţia în care animalele nu au fost adoptate conform alin. (1)-(4), acestea vor fi menţinute în adăposturile aparţinând instituţiilor şi autorităţilor publice deţinătoare.
ART. 5
(1) Cheltuielile pentru asigurarea hranei şi îngrijirea animalelor de serviciu sau destinate serviciului, după scoaterea din funcţiune sau declasarea lor, se finanţează de la bugetul de stat prin bugetele autorităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1), după caz.
(2) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.